Πού βρισκόμαστε - Google Map

Βρισκόμαστε στο 17ο χιλ. της Λεωφ. Σπάτων στη Παλλήνη Αττικής.