Σειρά :

Ο Νέος Λαός του Θεού

Δέκα συμμελέτες με βάση την Επιστολή προς Εφεσίους

Εισηγητής:
Χάρης Νταγκουνάκης