Πρόγραμμα συνάξεων

Παρακαλούμε ανατρέξετε στη σελίδα newlifechurch.gr/live για να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά μας προγράμματα της Κυριακής.

Η φυσική παρουσία στον χώρο της εκκλησίας είναι περιορισμένη εσωτερικά όμως απεριόριστη εξωτερικά αλλά με όλες τις προφυλάξεις που απαιτεί το κράτος λόγω covid-19 πανδημίας του COVID-19.

Η συνεργασία μας για τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να γίνεται με ατομική ευθύνη και διάθεση σεβασμού για τον διπλανό μας και σε καμιά περίπτωση δεν μας εμποδίζουν, τα όποια μέτρα, να απολαύσουμε την κοινωνία των αδελφών και να λατρεύσουμε όλοι μαζί το πρόσωπο του Κυρίου μας.