Πρόγραμμα συνάξεων

Παρακαλούμε ανατρέξετε στη σελίδα newlifechurch.gr/live για να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά μας προγράμματα της Κυριακής και της Τετάρτης.

Η φυσική παρουσία στον χώρο της εκκλησίας δεν είναι δυνατή από το Σάββατο (07/11) που ξεκινά το δεύτερο lockdown σε όλη την Ελλάδα για την αναχαίτιση της πανδημίας του COVID-19.

Η συνεργασία μας για τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να γίνεται με ατομική ευθύνη και διάθεση σεβασμού για τον διπλανό μας και σε καμιά περίπτωση δεν μας εμποδίζουν, τα όποια μέτρα, να απολαύσουμε την κοινωνία των αδελφών και να λατρεύσουμε όλοι μαζί το πρόσωπο του Κυρίου μας.