Οικονομική προσφορά

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα προγράμματα της σύναξής μας στις πολλαπλές ανάγκες.

Η βασική βιβλική προϋπόθεση είναι η ίδια για τις ηλεκτρονικές μας προσφορές όπως και για τις ζωντανές. «Έκαστος καθώς προαιρείται τη καρδία, μη εκ λύπης ή εξ ανάγκης· ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός.» (Β΄ Κορ. θ΄, 7). Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση!

Ο λογαριασμός της εκκλησίας μας μέσω της «Kοινωνίας Eυαγγελικών Εκκλησιών» με όλες τις κρατικές φορολογικές εκπτώσεις είναι:

ALPHA BANK
Kοινωνία Eυαγγελικών Εκκλησιών ΘΝΠ – Ευαγγελική Εκκλησία ΝΕΑ ΖΩΗ
ΙΒΑΝ: GR3701401460146002002022717

Donation